Foto Herr Hansson<
Jag heter Erik Hansson,
jag har svenska som modersmål och har arbetat som översättare i mer än 25 år.
Bland mina kunder finns såväl små och medelstora företag som börsnoterade koncerner med verksamhet på svensk- och tysktalande marknader.

LÅT INTE SPRÅK OCH KULTUR HINDRA DIG -

VÄLJ RÄTT PARTNER FÖR DINA ÖVERSÄTTNINGAR

Du kanske redan är marknadsledande inom ditt område, eller är på väg att bli det. Du har investerat mycket tid och energi för att kunna erbjuda marknaden nya och innovativa produkter.

Tack vare din erfarenhet kan du din bransch utan och innan - och du har ett starkt engagemang för framtiden. Och naturligtvis vill du att världen ska lära känna ditt företag och dina produkter och tjänster.

För att kunna kommunicera med dina kunder över språkliga och nationella gränser behöver du en pålitlig och erfaren partner. Du behöver en partner som inte bara talar språket, utan som också perfekt förstår landet, folket, kulturen och mentaliteten.

För det räcker inte att bara förmedla information. För att ligga steget före konkurrenterna måste du övertyga dina potentiella kunder på djupet.

Pålitlig teknisk kommunikation

Tekniska översättningar för handel och industri - från tyska till svenska

Som erfaren yrkesöversättare vet jag hur viktigt det är att arbeta noggrant. Ton och tilltal i källtexten måste bevaras, utan att kompromissa med korrekthet och precision i måltextens (översättningens) formuleringar. Bara så uppfyller jag dina behov. Avgörande för mig är att varje översättning ska fylla det syfte du har definierat. En användarhandbok ska ge operatören tydlig information, medan en reklambroschyr snarare ska ge övertygande argument. 

Detta krav är primärt i alla översättningar, oavsett om det handlar om detaljerade bruksanvisningar för tekniska system, interna försäljningsunderlag för en ny produkt eller internationella anbudsdokument.

PROFIL

Några viktiga skäl till att jag är din rätta partner för teknisk översättning från tyska till svenska.

Specialisering

I mitt dagliga arbete översätter jag teknisk dokumentation för kunder inom handel och industri. Det är den typen av översättning som jag har specialiserat mig på.
Min tekniska expertis kompletteras av många års erfarenhet. Jag strävar alltid efter att öka min kompetens och lägger därför stor vikt vid kontinuerlig fortbildning och utveckling inom mitt yrke. För närmare information om mina särskilda kompetenser och de områden där jag kan ge dig bäst hjälp, klicka på Tjänster.

Erfarenhet

Eftersom jag har arbetat som översättare i över 25 år har jag haft tillfälle att samarbeta med många olika kunder, som större språkföretag, regionala turistorganisationer, medelstora industriföretag och multinationella koncerner. Tack vare denna erfarenhet kan du vara säker på att jag inte bara behärskar ditt branschinterna fackspråk, utan också förstår din komplexa dokumentstruktur.

Kommunikation

En av de många fördelarna med att arbeta direkt med den som faktiskt översätter dina texter är de korta kommunikationsvägarna. Eftersom inga förmedlare eller mellanhänder är inblandade kommunicerar du alltid direkt med mig. Det sparar mycket tid när tekniska frågor om texten behöver diskuteras.

TJÄNSTER

Mina kunder från handel och industri finns främst inom följande områden:

 • Maskinbyggnad
 • Förnybar energi
 • Automation
 • Elteknik
 • Drivsystem
 • Medicinteknik
 • Byggnadsindustri
 • Belysning

Ett urval av de texttyper som jag har specialiserat mig på:

 • Bruksanvisningar
 • Produktbeskrivningar
 • Säkerhetsdatablad
 • Specifikationer
 • Installations- och underhållsanvisningar
 • Utbildningsmaterial

Det säger sig självt att dina texter blir elegant och professionellt överförda till målspråket. Här spelar textens syfte och målgruppen för översättningen en viktig roll. Till exempel ska en produktbroschyr leda en potentiell kund till köpbeslut, medan en operatörshandbok ska ligga till grund för säker drift av en industrianläggning.

ÄR DET NÅGOT MERA DU UNDRAR ÖVER?

Hur mycket kostar en översättning?

Varje översättning måste betraktas som ett enskilt och unikt uppdrag. För att sätta ett korrekt och rättvist pris måste flera faktorer beaktas. Det handlar om textens omfattning och svårighetsgrad, syftet med och målgruppen för översättningen, källtextens formatering med mera. Skicka mig helt enkelt de dokument du behöver få översatta, så återkommer jag med en individuell och specifik offert.

Hur lång tid tar en översättning?

Precis som priset beror tidsåtgången på dokumentets storlek och svårighetsgrad. För en bruksanvisning med cirka 4 000 ord inom ett fackområde som jag har erfarenhet av planerar jag normalt cirka 3 arbetsdagar.

Erbjuder du också maskinöversättning?

Du skulle knappast låta ett datorprogram översätta dina viktiga dokument. Maskinöversättning saknar förmåga att se samband i texten och översätter därför helt enkelt ord för ord. I bästa fall blir resultatet underhållande, i värsta fall livshotande, t.ex. om en medicinteknisk apparat skulle användas felaktigt på grund av brister i översättningen.
Maskinöversättning uppfyller inte de höga kvalitetskrav som gäller för facköversättning.
För kvalitetsmedvetna kunder rekommenderar jag alltid att du låter en erfaren facköversättare med ämneskompetens ta hand om uppdraget.

Vad kan vi göra för att underlätta ditt arbete?

Först och främst behöver jag få dokumentet i ett redigerbart format (t.ex. Word, Excel eller FrameMaker). Skicka gärna med referenstexter, t.ex. som PDF-filer. Företagsinterna ordlistor och tidigare översättningar är också till stor hjälp. Om möjligt, ange en kontaktperson som jag kan vända mig till med frågor om texten.
Ju mer information och referenstexter du kan ge mig desto bättre blir den färdiga översättningen.

Varför finns det ingen offertkalkylator på din webbplats?

En del översättare har en beräkningsfunktion för översättningstjänster på sina webbplatser, där kunden kan ange källspråk, målspråk och textvolym, och automatiskt få en bindande offert.
Jag anser att denna typ av offertberäkning inte är seriös. Varje översättning måste betraktas som ett enskilt och unikt uppdrag. För en korrekt prissättning måste man ta hänsyn till flera faktorer (se Tjänster). Dessa faktorer går inte att specificera i en automatisk offertkalkylator, och därför går det inte att ange några schablonbelopp.
Skicka mig helt enkelt de dokument du behöver få översatta, så får du en individuell och precis offert.

Kan en översättare verkligen hantera "alla ämnesområden"?

Löftet om "alla ämnesområden" uppfattar jag som en kraftig överdrift. Att kunna hantera alla texter inom ett valfritt ämnesområde - det låter inte särskilt trovärdigt. Jag har specialiserat mig på teknik och näringsliv eftersom jag kan erbjuda kvalitetsöversättningar inom just dessa ämnesområden. Om det rör sig om andra ämnesområden måste jag först granska texten innan jag kan avgöra om jag kan påta mig jobbet eller ej. Om texten inte ligger inom mitt kompetensområde, och jag därför inte kan erbjuda en högkvalitativ översättning, ser jag inte detta som en svaghet, utan som en ärlig hållning gentemot mina kunder.