Våra ämnesområden

Leistungen


Teknik

Maskinteknik
- specialmaskiner
Förnyelsebar energi
- vindenergi
- solenergi
- biogasenergi
- avfallshantering
Automation
- styr- och reglerteknik
- apparatteknik
Elteknik
Uppförande av anläggningar
Transmissionsteknik
Miljöteknik
Hydraulik/pneumatik
Automotive/fordonsteknik
Medicinteknik
Hushålls- och trädgårdsteknik
Bygg- och anläggningsteknik
Byggnadsteknik
- VVS
- belysning
- säkerhetsteknik
Köksmöbler
Transportväsen och logistik
Plastteknik
Transportteknik
Programlokalisering
Underhållningselektronik

Näringsliv

Allmän korrespondens
Offerter, förfrågningar
Fakturor, kravbrev
Kontrakt och avtalsunderlag
Årsbokslut
Affärsinitiativ
Utbildningsmaterial
Prislistor