Välkommen till Hansson Übersetzungen GmbH

Profil

Vårt nätverk är specialiserat på tekniska översättningar för näringsliv och industri. Till våra ämnesområden hör bland annat maskinteknik, robotteknik och automation, förnyelsebar energi (vindkraft, solenergi, biogas, vattenkraft), miljöteknik (vattenberedning, avfallshantering, återvinning), transmissionsteknik, bygg- och anläggningsarbeten (väg-, tunnel- och brobyggnation), transportteknik, verktygsmaskiner, byggnadsteknik (klimat, ventilation, säkerhet, VVS), elteknik samt mät- och apparatteknik.

Förutom de nordiska språken erbjuder vi även översättningar till alla andra officiella språk i Europa, t.ex. tyska-engelska, polska-tyska, engelska-norska eller finska-ryska. Dessutom kan vi med hjälp av vårt nätverk erbjuda översättningar till och från kinesiska, japanska, koreanska och arabiska. Givetvis står vi gärna till tjänst med andra språkkombinationer.

Sedan vi etablerade oss på marknaden 1992 under namnet Hansson Übersetzungen har vi levererat förstklassiga översättningar i mer än 100 språkkombinationer. Med ombildningen till Hansson Übersetzungen GmbH i december 2002 startade ett nytt kapitel i företagets historia. Varje dag översätter vi många olika slags dokument,
t.ex. manualer, produktinformation, säkerhetsdatablad, offerter eller reparationsinstruktioner. Till våra kunder hör såväl små och medelstora familjeägda företag som börsnoterade koncerner.

Vare sig ni behöver allmän information om våra tjänster, har en brådskande översättningsförfrågan, behöver veta om terminologin i er dokumentation är konsekvent och enhetlig, eller är i behov av hjälp med att lägga upp en intern ordlista med fackterminologi – vi kan garantera att ni kommit till rätt ställe.

Med vår erfarenhet och branschkunskap får ni en viktig konkurrensfördel. Därmed är ni ett steg före era konkurrenter på den internationella marknaden.

Välkommen att kontakta oss på info@hansson.de. Vi står gärna till er tjänst!

Med vänlig hälsning

Erik Hansson
VD

© 2018 - Hansson Übersetzungen GmbH