Priser

Vi debiterar våra översättningstjänster efter antal ord i källtexten.

Varje kund har speciella texter och önskemål. Därför betraktar vi varje beställning som en individuell och skräddarsydd service.

Detta är den främsta orsaken till att vi inte kan ge några exakta prisuppgifter. Andra faktorer är:

  • språkkombination
  • textens svårighetsgrad
  • leveransdatum
  • källtextens filformat
  • målgrupp för översättningen
  • översättningens användningssyfte
  • projektets omfattning

Vi står gärna till tjänst för att sammanställa en detaljerad offert för era översättningar. Sänd oss helt enkelt er text med e-post.