Goda råd innan ni beställer översättningar

Ta gärna del av dessa tips innan ni beställer översättningar. Översättarens arbete underlättas och vi kan leverera ett arbete som ni blir nöjda med.

1) Källspråk och målspråk
Bestäm exakt källspråk (utgångsspråk) och målspråk (språk i den färdiga översättningen). Dessutom är det ofta en fördel om om vi känner till vilket land texten är avsedd för (se punkt 2).

2) Dialekter
Brittisk eller amerikansk engelska, franska för Frankrike, Belgien eller Schweiz, portugisiska för Portugal eller Brasilien, spanska för Spanien eller Latinamerika - rätt dialekt kan göra skillnad mellan framgång eller misslyckande.

3) Ämnesområde
Tala om vilket ämnesområde texten kommer ifrån och informera oss om svårighetsgraden, så att vi kan avgöra om vi kan översätta texten. Skicka oss gärna den kompletta texten eller ett representativt utdrag.

4) Dokumentets filformat
Välj om möjligt ett filformat som förekommer ofta och som de flesta översättare använder (ofta Word eller Excel). Vid ett "exotiskt" filformat är det svårare att hitta lämpliga översättare, särskilt för ovanliga språkkombinationer. Detta påverkar både leveranstiden och prissättningen.

5) Målgrupp & översättningens syfte
Tala om vem översättningen är avsedd för - tekniker, potentiella kunder, specialister eller slutkonsumenter? Rör det sig om en broschyr som ska användas i en marknadsföringskampanj för en ny produkt (extern användning)? Eller är översättningen avsedd för att er personal ska kunna ta del av handlingar och bruksanvisningar (intern användning)?

6) Referensmaterial
Ju mer referensmaterial, desto bättre! Med referensmaterial kan vi översätta fortare och samtidigt använda er interna terminologi. Referensmaterial kan bestå av tidigare översättningar, ordlistor eller allmän information om ert företag och era verksamhetsområden.

7) Kontaktperson
Ni har lagt ned mycket tid tid och energi på att sammanställa er utgångstext. Översättaren har inte tagit del i denna process. För att garantera en hög kvalitet på översättningen är det alltid fördelaktigt om vi har en en kontaktperson om frågor skulle uppstå medan vi översätter. På så sätt undviker vi tidsödande omvägar.

8) Anpassning
Informera oss om översättningen ska anpassas till lokala förhållanden, t ex måttangivelser i meter eller tum (USA).

9) Granskning
Vi rekommenderar att ni låter er filial eller era representanter i utlandet granska den färdiga översättningen. Kontakta oss alltid om ni vill ändra en färdig översättning.

10) Professionellt samarbete
Skifta inte ständigt mellan olika översättningsfirmor. Endast med ett långfristigt och professionellt samarbete kan vi lära känna er stil, er terminologi och era specifika förväntningar. Detta innebär fördelar för alla parter.