Ofta ställda frågor - FAQ

Q: Var hittar jag en erfaren och pålitlig översättare?
A: Tyvärr är yrkesbeteckningen "översättare" ingen skyddad yrkesbeteckning i Tyskland. Vem som helst kan alltså kalla sig översättare, utan krav på utbildning eller kompetens.
Vi på Hansson Übersetzungen GmbH arbetar uteslutande med noggrant utvalda erfarna översättare som kontinuerligt har översatt inom ett ämnesområde under flera års tid.
Dessutom lägger vi stor vikt vid att översättaren är ansvarsförsäkrad och, om möjligt, är medlem i ett yrkesförbund, t ex Sveriges Facköversättareförening (SFÖ) eller Deutscher Verband der freien Übersetzer und Dolmetscher e.V. (DVÜD) i Tyskland. På så sätt kan vi lättare garantera högsta möjliga aktualitet och kvalitet gentemot våra kunder.

Q: Är det verkligen möjligt att en översättningsfirma erbjuder "alla språk"?
A: Ingen översättningsfirma kan verkligen erbjuda "alla språk" - redan påståendet i sig diskvalificerar. Ingen vet exakt hur många språk som talas i hela världen. Endast i Europa finns fler än 30 mindre språk som talas av 100 000 eller färre personer, t ex gäliska i Republiken Irland, sorbiska i östra Tyskland eller rätoromanska i Schweiz. Vi på Hansson Übersetzungen GmbH kan utföra översättningar till och från samtliga officiella språk i Väst- och Östeuropa samt de viktigaste asiatiska språken, dvs. kinesiska, japanska och koreanska.

Q: Kan en översättningsfirma verkligen hantera "alla ämnesområden"?
A: Uttrycket "alla ämnesområden" uppfattar vi som en kraftig överdrift. Att kunna hantera alla texter inom ett valfritt ämnesområde med en valfri språkkombination - det låter inte särskilt trovärdigt.
Vi på Hansson Übersetzungen GmbH har specialiserat oss på teknik och näringsliv eftersom vi kan erbjuda kvalitetsöversättningar inom just dessa ämnesområden. Om det rör sig om andra ämnesområden måste vi först granska texten innan vi kan avgöra om vi kan överta jobbet eller ej. Om texten inte ligger inom vårt kompetensområde, och vi därför inte kan erbjuda en högkvalitativ översättning, ser vi inte detta som en svaghet, utan som en ärlig hållning gentemot våra kunder.

Q: Vilka ämnesområden har era översättare specialiserat sig på?
A: Alla erfarna översättare som ingår i vår nätverk, har under årens lopp specialiserat sig på olika ämnesområden, t ex maskinteknik, regler- och styrteknik, miljöteknik, medicinteknik, processteknik eller avtalstexter. På grund av denna specialisering inom ett klart definierat segment kan man inte förvänta sig att en och samma översättare kan överta vilket översättningsjobb som helst. Vi har tillgång till ett omfattande nätverk med flera hundra erfarna översättare som har valts ut så noggrant att vi nästan alltid kan hitta just den översättare som har nödvändiga kvalifikationer i den önskade språkkombinationen.

Q: Vilket är det enklaste sättet att skicka över texter för offerter eller översättning?
A: Ni kan i första hand sända era filer med e-post. Givetvis kan vi även hantera konventionella datamedia (cd-rom, dvd, usb-minne, minneskort).

Q: Vilka program stöds?
A: Vi använder främst MS Office 2003 och 2010 (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx). Dessutom kan vi utan problem hantera html-filer samt konvertera era PDF-filer till lätthanterliga Word-dokument. För en del projekt är en bearbetning med editorn Notepad++ den bästa lösningen. Även filer som har sammanställts i Open Office kan vi hantera utan svårigheter. Adobe FrameMaker 10 är ett annat program som vi använder dagligen (filformat .fm och .mif)

Q: Hur lång tid tar det i genomsnitt att översätta en A4-sida?
A: Det är alltid svårt att ange en exakt arbetstid för en enstaka sida eftersom olika faktorer spelar in: Vilken språkkombination är aktuell? Vilket är det aktuella ämnesområdet? Finns det referenstexter med relevant vokabulär? Kan vi få tillgång till en intern ordlista? Finns texten som en fil som vi kan bearbeta direkt, eller måste vi först tyda ett svårläst fax?
I de flesta fall kan vi utföra en översättning på max. 3 sidor (motsvarar ca 90 standardrader eller 700 ord) till nästa arbetsdag, förutsatt att vi får in beställningen före kl. 12.00 och det rör sig om en vanlig språkkombination.
Efter att vi har granskat texten som ska översättas ger vi alltid ett fast leveransdatum tillsammans med vår orderbekräftelse.

Q: Hur debiteras översättningar?
A: I de flesta fall utgår vi från källtexten, dvs. antalet ord i utgångstexten är avgörande för vår debitering. Detta har den fördelen att alla som deltar i översättningsprocessen redan i förväg känner till slutbeloppet för översättningen.

Q: Kan jag vara säker på att översättningen är felfri och anpassad till det avsedda landet?
A: Endast den som översätter till sitt modersmål eller en person som har levt flera år i ett annat land är medveten om de viktiga nyanserna i ett språk. Därför utförs eller korrekturläses varje översättning av en person som behärskar målspråket som sitt modersmål. Vi på Hansson Übersetzungen GmbH lägger även stor vikt vid att översättaren ständigt håller sig informerad om språkliga förändringar i hans/hennes modersmål, t ex genom att regelbundet besöka sitt hemland, läsa tidningar på modersmålet eller mer eller mindre dagligen använda sitt modersmål.

Q: Inom vårt företag arbetar vi för tillfället med en omfattande dokumentation för en robotanläggning. Efter att de första dokumenten har översatts följer uppdateringar som beskriver nya funktioner. Även dessa måste översättas. Kan vi utgå ifrån att vår företagsinterna terminologi behålls i alla översättningar?
A: Vid större översättningsprojekt och för stamkunder lägger vi alltid upp interna ordlistor som ständigt utökas och uppdateras i samarbete med er, t ex genom att våra översättare besöker ert företag. Dessa ordlistor är företagsspecifika, dvs. de varken kan eller får användas till texter från andra kunder. Dessutom ser vi till att samma översättare alltid översätter för en och samma slutkund.