Viktig information för frilansöversättare

Här finns viktig information för dig som är frilansöversättare och som vill jobba med oss. Läs noggrant igenom all information innan du skickar in jobbansökan.

Vem söker vi?

Vi söker översättare som passar till våra ämnesområden. Framför allt letar vi efter erfarna personer med goda och solida tekniska kunskaper, t ex inom maskinteknik, elektroteknik, transportteknik och medicinteknik. Om du redan har samlat praktiska erfarenheter inom dessa områden är du särskilt välkommen. Vi vill att du uppfyller följande krav:

  • Du är en erfaren översättare (dvs har översatt i minst tre år) och lägger stor vikt vid kvalitet, precision och leverans i tid.
  • Du förfogar över modersmålskompetens i de språk som du översätter till.
  • Du har en modern datorutrustning och kan utan problem arbeta med Word och Excel.

Om du tror att du passar till vårt team är du välkommen att skicka in ditt ansökningsformulär.

Tänk på följande

  • Skicka inte in din ansökan med e-post. Använd i stället vårt ansökningsformulär.
  • Bifoga inga filer med diverse CV, meritförteckningar och liknande dokument. Generellt laddar vi aldrig ned okända filer från internet. Infoga hellre ett par rader om dig själv och din verksamhet i ansökningsformuläret.
  • Vi tar inte emot jobbansökningar på telefon. I vår dagliga verksamhet har vi varken tid eller möjlighet att avgöra om du passar in i vårt team.

Tack för din förståelse.