Våra kunder

Vårt främsta mål är att erbjuda våra kunder en individuell och behovsanpassad service.
Vi översätter åt kunder i bl a följande branscher:

 • maskinteknik
 • miljöteknik
 • transmissionsteknik
 • underleverantörer för fordonsindustrin
 • robot- och automatiseringssystem
 • medicinteknik
 • programlokalisering
 • livsmedelsproduktion
 • näringslivsorganisationer
 • webbdesigners
 • översättningsfirmor
 • museer och turistorganisationer
 • hotell och restauranger
 • reklam- och pr-byråer
 • patentadvokater

... och många andra.