Vad våra kunder tycker

Vi är en framgångsrik tillverkare och distributör av rengöringsmaskiner för olika branscher, t ex laboratorieteknik, farmakologi, industri, optik, elektronik och luftfart och rymdteknik. Våra produkter levererar vi till kunder både i Tyskland och på den internationella marknaden.
Vi är mycket nöjda med samarbetet mellan vårt företag och Hansson Übersetzungen och kan verkligen intyga att vi alltid får en super service, snabba leveranser och ett bra pris/prestandaförhållande.
Tillverkare av partikelrengöringsanläggningar samt rengörings-, desinfektions- och torkningsautomater

Vid flera tillfällen har vi anlitat Hansson Übersetzungen GmbH för översättning av våra fackspecifika dokument.
Vi var mycket nöjda med såväl själva bearbetningen, rådgivningen som de högkvalitativa översättningarna. Vi ser fram emot att anlita denna översättningsleverantör även i framtiden.
Globalt företag inom kabeltestning och -diagnos samt spårning av kabelfel

Vi vill tacka för ett trevligt samarbete under flera års tid. Vi uppskattar särskilt att våra tekniska datablad och instruktioner alltid översätts med korrekt terminologi till de avsedda målspråken. En viktig fördel i samarbetet med er firma är att formateringen i våra originaltexter alltid bibehålls, så att även översättningen uppvisar samma formatering. Därmed behöver vi inte längre investera mycket tid för att förklara eller korrigera de översatta texterna för våra redaktörer och grafiker, utan de kan utan vidare genast infoga de översatta textblocken i en föreliggande dokumentation.
Internationellt agerande producent av tekniska lösningar för tryckövervakning

I vår egenskap som utvecklare och tillverkare av avspärrnings- och reglersystem för rökgas samt teleskop-skyddssystem för glid- och styrskenor för verktygsmaskiner, drar vi ofta nytta av den specialkompetens som Hansson Übersetzungen GmbH erbjuder. På grund av vårt företags internationella inriktning med kunder över hela världen, är det oerhört viktigt för oss att vi har en pålitlig partner som kan översätta våra underlag och handböcker. Med tanke på de många olika språkkombinationer som vi behöver samt den speciellt tekniska terminologin i våra dokument, har Hansson Übersetzungen GmbH under de senaste åren blivit till en värdefull affärspartner.
Utvecklare och tillverkare av avspärrnings- och reglersystem för rökgas

Snabba och högkvalitativa översättningar. Till exempel har våra återförsäljare i England och USA gett positiv feedback för den höga översättningskvaliteten. Översättningarna debiteras korrekt och transparent efter antal ord.
Underleverantör inom fordonstillverkning (bl a avgassystem)

Vi behöver ofta våra offerter och andra underlag översatta från tyska till engelska (ibland även till franska, nederländska och ryska). Översättningarna som vi beställer leverereras alltid i tid. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med firman Hansson Übersetzungen GmbH i framtiden.
Internationellt agerande företag för byggnation av industriella anläggningar